top of page
מנועי כנף

מנועי כנף לשערים חשמליים

אנו בזינגר שערים מחוייבים להתאמת המנוע הנכון לשער החשמלי, באמצעות בדיקת מקום ההתקנה,

הכוונה בנושא התאמת תשתיות החשמל מבעוד מועד לקראת ההתקנה ובדיקת המידות והנתונים בשטח.


לפני שאתם באים לקנות מנוע לשער החשמלי, כדאי לכם קודם כל לאסוף מספר נתונים לגבי השער וסביבתו. הנתונים החשובים הוא מידות השער החשמלי ומשקלו, מבנה השער, מחזורי הפעולה הצפויים לשער החשמלי ביום, נתונים אלו עוזרים מבחינת בחירת המנוע שכן כל מנוע ומנוע לשערים חשמליים, נבנה ע״י יצרן אשר ייעד למוצר את מטרתו, למנועים לשערים החשמליים יש עומס מקסימלי של הכנף . כלומר המשקל המקסימאלי של השער אשר המנוע מיועד להניע. גם את מחזורי העבודה היצרן מגדיר, שער חשמלי אשר סוגר חנייה בודדת מול שער חשמלי של חניון של 500 רכבים, אנו יכולים להסיק איזה מנוע יעבוד קשה יותר , ולכן כל מנוע יכול לעבוד בעומס העבודה המוגדר לו. 

שערים חשמליים - מנע כנף
תיקון שערים חשמליים - מנוע כנף
שערים חשמליים
Welcome to Vectr (6).png
Welcome to Vectr (4).png

מנועי כנף

Welcome to Vectr (8).png
Welcome to Vectr (7).png

מנועים נגררים

מחסום באמצע.png
מחסום למטה .png

מחסומים

דלת מוסך למעלה
Welcome to Vectr (9).png

דלתות מוסך

Contact
bottom of page