top of page
מנועים נגררים

מנועים נגררים לשערים חשמליים

אנו בזינגר שערים מחוייבים להתאמת המנוע הנכון לשער החשמלי, באמצעות בדיקת מקום ההתקנה,

הכוונה בנושא התאמת תשתיות החשמל מבעוד מועד לקראת ההתקנה ובדיקת המידות והנתונים בשטח.


לפני שאתם באים לקנות מנוע לשער החשמלי נגרר, כדאי לכם קודם כל לאסוף מספר נתונים לגבי השער וסביבתו. הנתונים החשובים הוא מידות השער החשמלי הנגרר ומשקלו, מבנה השער, מחזורי הפעולה הצפויים לשער החשמלי ביום, נתונים אלו עוזרים מבחינת בחירת המנוע שכן כל מנוע ומנוע לשערים חשמליים, נבנה ע״י יצרן אשר ייעד למוצר את מטרתו, למנועים לשערים החשמליים יש עומס מקסימלי של השער הנגרר. כלומר המשקל המקסימאלי של השער אשר המנוע מיועד להניע. גם את מחזורי העבודה היצרן מגדיר, שער חשמלי  נגרר אשר סוגר חנייה בודדת מול שער חשמלי של חניון של 500 רכבים, אנו יכולים להסיק איזה מנוע יעבוד קשה יותר , ולכן כל מנוע יכול לעבוד בעומס העבודה המוגדר לו. 

Welcome to Vectr (6).png
Welcome to Vectr (4).png

מנועי כנף

Welcome to Vectr (8).png
Welcome to Vectr (7).png

מנועים נגררים

מחסום באמצע.png
מחסום למטה .png

מחסומים

דלת מוסך למעלה
Welcome to Vectr (9).png

דלתות מוסך

Contact
bottom of page