top of page

זהירות! שער חשמלי!

שער חשמלי הינו מכונה מסוכנת אשר יכולה לגרום נזק לרכוש ולפציעה ואף למוות. אך באמצעות מספר פעולות פשוטות ניתן למזער את הנזקים, ישנם פעולות שניתן לעשות במסגרת התקנת השער שכן היו מקרים ששערים קרסו על הולכי רגל, כאן צריך לשים לב שההתקנה מתבצעת בצורה מקצועית, כלומר קיבועים לקירות עם ברגים איכותיים אשר מתאימים לעומס העבודה המדובר כמו כן התקנת צירים ,גלגלים ,מובילים אשר מותאמים למשקל השער ועומס העבודה הצפוי. בשערים נגררים מומלץ לבנות ״ח״ שתחבוק את השער או כל אלמנט אחר שבמקרה של שבר או פגיעה בשער הוא לא יקרוס אלה ישאר בתוך במגביל שלו.

ניתן לתחום את השטח ששער נגרר נפתח אליו בכדי למנוע מחיצה של ציוד או אדם, ובכך למנוע את אמצעותם בשטח זה בזמן הפעלת השער.

ישנם מבנים של שערים אשר מסוכנים יותר מאחרים, שערים שאפשר להתלות עליהם או להכניס יד בתוכם ייהיו תמיד מסוכנים יותר.

אמצעי זהירות לשער החשמלי

לאחר שהמנוע של השער מותקן מומלץ לכוון את כוחו כך שיוכל להזיז קצת יותר ממשקל השער, אין צורך בכוח מופרז שכן הכוח הזה יכול לעבור ולהויות מופעל על רכב או אדם במקרה של תאונה או תקלה. 

צריך להתקין עיניים (תא פוטו) להכנת העוברים ושווים בשערי כנפייים 2 זוגות תאי פוטו יותקנו, כמו כן ניתן להתקין ספי גומי אשר שגוף זר פוגע בהם השער נעמד ומונע תאונה.

מומלץ להתקין מנורת אזהרה שתתריע על פעולת השער

בעל השער חשמלי אף הוא צריך להיות אחראי, בזמן הפעלת השער הוא צריך לראות מה קורה ומודע לסביבה, ולא להפעיל את השער אם תנועתו מסכנת דבר. כמו כן לאחר מעבר במפתח השער, אין להישאר בשטח התנועה, שכן איזור זה מסוכן.

גם לעוברי האורח בקרבת השער ישנה אחריות על פציעה או תאונה, טיפוס על השער , הכנת ידיים לחלקים נעים, או אמצעות במקום לא נכון בזמן ההפעלה יכולים לגרום לפציעות ואף למוות.

ברגע שמבינים אל כל אלו ומיישמים אותם שער חשמלי לא מסוכן יותר מרכב נוסע  או הכביש עצמו.

Welcome to Vectr (6).png
Welcome to Vectr (4).png

מנועי כנף

Welcome to Vectr (8).png
Welcome to Vectr (7).png

מנועים נגררים

מחסום באמצע.png
מחסום למטה .png

מחסומים

דלת מוסך למעלה
Welcome to Vectr (9).png

דלתות מוסך

Contact
bottom of page